Městečko a přístav pod srázy Velebitu, má 470 obyvatel. Leží na rozhraní Chorvatského přímoří a Severní Dalmácie, 58 km jihovýchodně od Senje. Karlobag leží proti ostrovu Pagu, od něhož je oddělen 1,8 km širokým Velebitský průlivem (Velebitski kanal).

Z Karlobagu vychází důležitá silnice spojující přímoří s oblastí Lika ve vnitrozemí. Vede přes Baške Oštarije (955 m) a průsmyk Vrata (též Oštarijska Vrata, 928 m). Po průsmyku Vratniku (nad Senjí) jsou zdejší průsmyky nejnižší v oblasti Velebitu. Silnice byla vybudována v 19. stol. a zmodernizována v 20. letech minulého století; po srbské agresi začátkem 90. let opravena a znovu uvedena do provozu. Právě v posledních letech se začíná Karlobag prosazovat jako skromné letovisko.

Historie a památky - Původně se městečko nazývalo Bag. Své dnešní jméno dostal Karlobag podle habsburského velkovévody Karla, který je dal obnovit poté, kdy je úplně v r. 1525 vypálili Turci. I další staletí městečka byla poznamenána válečnými událostmi a strádáním obyvatel, ať již šlo o střetnutí Rakušanů s Turky nebo Benátčany. O další rozvoj Karlobagu se zasloužil další Habsburk, císař Karel VI., který založil přístav a dal zpracovat projekty silnic. Karlobag však zažil i bombardování za 2.sv.války, kdy např. z farního kostela sv.Karla Boromejského zbyla jen izolovaně stojící zvonice.

Památek je díky válečné minulosti jen velmi málo, a to kapucínský klášter s kostelem sv.Josefa (Sv.Josip) ze zač.18.stol. (malá sbírka cenných předmětů a knihovna), zbytky středověkého hradu nad městečkem, jižně od Karlobagu zříceniny Vidov gradu a kostela sv.Víta.

Koupání - Dobré možnosti koupání na nově upravených plážích.

Sport - Karlobag má dobré možnosti pro provozování vodních sportů.

(ZDROJ: chorvatsko.cz)

  • Dovolená v Karlobag, Chorvatsko- o Karlobag - Obrázek 1
  • Dovolená v Karlobag, Chorvatsko- o Karlobag - Obrázek 2