Senj je jedno z nejstarších městeček na pobřeží Chorvatska. Nachází na jadranské magistrále asi 80 km jihovýchodně od Rijeky . Díky své chráněné poloze v závěru zátoky Senjska draga byl Senj už od antických dob významným strategickým a obchodním bodem. Od klidných dob za nadvlády Římanů se městečko přehouplo do bouřlivých válek středověku. Městečko Senj tehdy ovládali houževnatí uskoci, uprchlíci před tureckými nájezdy, a zároveň si na něj dělali nárok Habsburkové, Benátčané a Turci. Uskoky se jim však nikdy nepodařilo vypudit, až v roce 1615 mírovou cestou. Z těchto dob pocházejí nejkrásnější památky městečka Senj. Z původního mohutného opevnění se zachovala část hradeb a věží. Největším lákadlem je majestátní uskocký hrad Nehaj z 16. stol., který se tyčí na pahorku nad městem. Uvnitř se v současnosti nachází muzeum přibližující historii uskoků. Senj je dále znám díky náměstí Trg Marka Balena, které na vás dýchne středověkou atmosférou. Na něm stojí pozoruhodná klasicistní kašna a goticko-renesanční frankopanský hrad se zvonicí. Nejstarší budovou městečka Senj je barokně přestavěná katedrála Panny Marie. Městské muzeum se nachází v paláci Vukasovičů v blízkosti přístavu. Senj je východisko významné historické cesty vedoucí z pobřeží do vnitrozemských hor. Jmenuje se Josefinská cesta a překonává průsmyk Vratnik ve výšce 698 m. Jako přímořské letovisko je Senj zatím opomíjen. Návštěvníci architektonických památek budou však příjemným klimatem a čistým mořem mile překvapeni. Díky bóře, která vane z hor, má městečko Senj v létě příjemné podnebí. V zimě však patří k nejchladnějším místům na Jadranu. Pláže jsou většinou kamenité. Odmění se však návštěvníkům pěkným výhledem na okolní ostrovy, a na pevnosti tvořící dominanty pahorků kolem města Senj. Milovníci kultury ocení Mezinárodní Senjský karneval konající se v průběhu srpna, jež navštíví velký počet umělců nejen z Chorvatska.

(ZDROJ: cs.tixik.com)

Koupání - Pláže jsou kamenité se skalnatými a oblázkovými úseky, schůdky do vody.

Zábava - Velkou atrakcí je Mezinárodní senjský karneval, původně probíhající v zimě, v období masopustu, byl však již před léty přeložen na léto - na druhý srpnový týden. Díky výborné organizaci byl Senj přijat do Sdružení karnevalových měst. Karnevalu se účastní též velký počet skupin z celé Evropy.

V roce 2008 uplynulo 450 let od vybudování monumentálního uskockého hradu Nehaj a toto výročí se oslavilo uspořádáním tzv. Uskockých dnů (Uskočki dani).

(ZDROJ: chorvatsko.cz)

 

  • Dovolená v Senj, Chorvatsko- o Senj - Obrázek 1
  • Dovolená v Senj, Chorvatsko- o Senj - Obrázek 2