Senj pod názvom Senia bol už v 4. stor pred Kr. významným strediskom ilýrskeho kmeňa Liburnov, od prelomu letopočtu dôležitým rímskym oporným bodom strategického významu. Po zničení Avarmi ďalšie rozkvet až za chorvátskych vládcov. Potom bol vo vlastníctve kniežacieho rodu Frankopan (13. - 15. stor.), Uhorských kráľov, od 16. stor. habsburský.

Habsburgovci tu na obranu pred Turkami začali usadzovať utecencov z Turkami obsadeného vnútrozemia, tzv úskoky (USKOK = utečenec) - tematický článok: Uskoci - hrdinovia i piráti. Tí potom spolu s miestnym obyvateľstvom viedli neustály boj s Turkami is Benátčanmi. Prepadali turecké oporné body, benátskej osady a galér, ba odvažoval sa za korisťou až do samotných Benátok. Benátčania preto naliehali na Rakúsko, aby proti podvracaniu zakročilo. To však bolo proti rakúskym politickým záujmom, takže situácia dospela až k ozbrojenému konfliktu medzi Rakúskom a Benátskou republikou. Podľa nakoniec uzavretého mieru museli Rakúšania úskoky násilím presťahovať ďaleko do vnútrozemia a spáliť ich lode.

Likvidácia úskokov priniesla Senj naprostý úpadok. Prvým krokom k opätovnému vzkrieseniu mesta bolo vybudovanie tzv Jozefínské cesty.

V 15. stor. bolo mesto významným strediskom hlaholského písomníctva. Na prelome 15. a 16. stor. bola tu založená významná tlačiareň (predovšetkým hlaholských kníh).

Uskocká tradície a pamiatky na uskocké obdobie žijú v Senj dodnes. Jadro mesta si zachovalo stav z obdobia najväčšej uskocké slávy, zo 16. stor., a to ako v štruktúre, tak iv zástavbe. Bohužiaľ nie je staré mesto v takom stave, aký je bežný na pobreží v iných historicky cenných mestách. Prispeli k tomu aj obrovské škody, ktoré mesto utrpelo za druhej svetovej vojny. V posledných rokoch sa však pamiatky postupne rekonštruujú a revitalizujú.

Zachovala sa tu značná časť mestského opevnenia (13. - 17. stor.) S obrannými vežami a bránami (predovšetkým Veľká brána - Velika vrata), ďalej krásne barokové námestie Cilnica so starým frankopanským zámkom, niekoľkokrát přestavovaným. Na námestí Cimitero stojí najstaršia stavba mesta románska mariánska katedrály (Sveta Marija). V bývalom biskupskom paláci (Biskupija) je veľmi cenná zbierka sakrálnych predmetov - Stála výstava sakrálneho dedičstva (Stalna izložba sakrálnej baštine).

Je tu rad pozoruhodných palácov: Vukasovićů (dnes Mestské múzeum - gradski muzej s hodnotnými exponátmi mořeplaveckými, etnografickými i.), Ferajna, Posedarićů, Daničićů a ďalšie.

Stredoveká tlačiareň z 15. stor., dnes múzeum.

Kostol P. Márie na myse (Sveta Marija od Arta) nazývaný tiež Námornícky (Mornarska crkva) je zo 16. - 18. stor.

Mimo hradby, za Veľkou bránou, je na dominantným mieste mohutný hrad Nehaj (voľne preložené: Neboj sa!) Bol postavený uskockým kapitánom Lenkovićem k obrane Senj v renesančnom slohu v druhej polovici 16. stor. na obranu mesta pred Turkami.

Turistickou časťou Senj je Kaliace na južnej strane, kde sú sústredené možnosti ubytovania v súkromí. V posledných rokoch bola upravená pre možnosti kúpania časť priľahlého pobrežia.

 (ZDROJ: chorvatsko.cz)

  • Senj, Chorvátsko - História a dedičstvo - Obrázok 1
  • Senj, Chorvátsko - História a dedičstvo - Obrázok 2